Lý thuyết tính chất chia hết của một tổng.

Bình chọn:
4.7 trên 34 phiếu

Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b

1. Nhắc lại về quan hệ chia hết 

Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ≠ 0 nếu có một số tự nhiên k sao cho: a = b . k.

Kí hiệu a chia hết cho b bởi a \(\vdots\) b

Kí hiệu a không chia hết cho b bởi \(a\,\not {\vdots}\,\, b\) 

Nếu a \(\vdots\) b và b \(\vdots\) c thì a \(\vdots\) c.

2. Tính chất 1  

+) Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

a \(\vdots\) m, b \(\vdots\) m, c \(\vdots\) m => (a + b + c) \(\vdots\) m.

+) Nếu a > b, a và b đều chia hết cho cùng một số thì hiệu a - b cũng chia hết cho số đó: a \(\vdots\) m, b \(\vdots\) m => (a-b) \( \vdots\) m.

3. Tính chất 2 

Nếu trong tổng có một số hạng không chia hết cho số tự nhiên m, còn các số hạng khác đều chia hết cho m thì tổng đó không chia hết cho m.

a \(\vdots\) m, b \(\vdots\) m, c \(\not {\vdots}\) m => (a + b + c) \(\not {\vdots}\) m

Lưu ý: Một tổng chia hết cho một số tự nhiên nhưng các số hạng của tổng không nhất thiết cần phải chia hết cho số đó.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 trang 34 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 trang 34 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 34 Toán 6 Tập 1 . a) Viết hai số chia hết cho 6. Tổng của chúng có chia hết cho 6 không ?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 35 Toán 6 Tập 1 . a) Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 4

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1. Không tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng, các hiệu sau có chia hết cho 8 không: 80 + 16; 80 – 16;...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 4 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1. Cho ví dụ hai số a và b trong đó a không chia hết cho 3, b không chia hết cho 3 nhưng a + b chia hết cho 3.

Xem chi tiết
Bài 73 trang 32 SGK Toán 6 tập 1 Bài 73 trang 32 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 73 trang 32 SGK Toán 6 tập 1. Thực hiện phép tính

Xem chi tiết
Bài 74 trang 32 SGK Toán 6 tập 1 Bài 74 trang 32 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 74 trang 32 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết:

Xem chi tiết
Lý thuyết dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9. Lý thuyết dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Xem chi tiết
Bài 61 trang 28 SGK Toán 6 tập 1 Bài 61 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 61 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu