Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Tìm \(x ∈\mathbb N\) để \(A = 12 + 14 + 16x\) chia hết cho 2

Bài 2. Chứng tỏ rằng tổng của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3. 

Bài 3. Số \(2^{15} + 424\) có chia hết cho 8 không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

+) Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó. 

+) Nếu a > b, a và b đều chia hết cho cùng một số thì hiệu a - b cũng chia hết cho số đó.

+) Nếu trong tổng có một số hạng không chia hết cho số tự nhiên m, còn các số hạng khác đều chia hết cho m thì tổng đó không chia hết cho m.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Ta có: 

12 ⋮ 2;             14 ⋮ 2;                  16 ⋮ 2

Nên để A ⋮ 2 thì x ⋮ 2 .

Vậy \(x ∈ \{2k | k ∈ \mathbb N\}\)

Bài 2. Gọi a; a + 1; a + 2 là 3 số tự nhiên liên tiếp; \( a ∈\mathbb N\)

Ta có: \(a + (a + 1) + (a + 2) = 3a  + 3\); trong đó: 3a ⋮ 3 và 3 ⋮ 3

\(⇒ (3a + 3)\; ⋮\; 3\)

Bài 3. Ta có:

\({2^{15}} = {\rm{ }}{2^3}{.2^{12}} = {\rm{ }}{8.2^{12}}\);       

\(424 = 8.53\).

\(⇒ (2^{15}+ 424 ) \;⋮ \;8\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài