Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Chứng tỏ tổng của ba số tự nhiên liên tiếp là một số chia hết cho 3

Bài 2. Số 215 + 424 có chia hết cho 2 không?

Bài 3. Số 30.31 ....40 + 111 có chia hết cho 37 không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

+) Nếu trong tổng có một số hạng không chia hết cho số tự nhiên m, còn các số hạng khác đều chia hết cho m thì tổng đó không chia hết cho m.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp là: n; n + 1; n + 2, n ∈  N

Ta có:

n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3

Vì 3n ⋮ 3 và 3 ⋮ 3

⇒ (3n + 3) ⋮ 3

 Bài 2.  Ta có:

215 = 2.214 ⋮ 2;       424 = 2.212 ⋮ 2

⇒ (215 + 424 ) ⋮ 2

Bài 3. Ta có:

Số 111 ⋮ 37 và 30.31...40 có một thừa số là 37.

Vậy số đã cho chia hết cho 37

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 21 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài