Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6


Đề bài

Bài 1. Chứng minh rằng: Nếu \(\overline {ab}  + \overline {cd} \)chia hết cho 99 thì \(\overline {abcd} \) chia hết cho 99

Bài 2. Số 65 – 92 có chia hết cho 3 không?

Bài 3. Tìm chữ số x sao cho A = 12 + 45 + \(\overline {6x} \) chia hết cho 3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

+) Nếu trong tổng có một số hạng không chia hết cho số tự nhiên m, còn các số hạng khác đều chia hết cho m thì tổng đó không chia hết cho m.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Ta có:

\(\eqalign{   \overline {abcd} & = (1000a + 100b) + (10c + d)  \cr  &  = 100(10a + b) + 10c + d\cr& = (100\overline {ab}  + \overline {cd} )  \cr  &  = 99.\overline {ab}  + (\overline {ab}  + \overline {cd} ) \cr} \)

Vì: \((\overline {ab}  + \overline {cd} ) ⋮ \;99\) và \(99\overline {ab} ⋮\; 99\)

⇒ \(\overline {abcd} \) chia hết cho 99

Bài 2.

Số 65 = 7776 ⋮ 3 ; 92 = 81 ⋮ 3 

⇒  (65 – 92 ) ⋮ 3

Bài 3. Ta có:

12 ⋮ 3;  45 ⋮ 3. Vậy A ⋮ 3 khi \(\overline {6x}\, ⋮\; 3\)

Lại có: \(\overline {6x}  = 6.10 + x \), vì \(0 ≤  x ≤  9; x ∈\mathbb N; 6.10⋮\; 3  ⇒ x ⋮ \;3\)

Vậy \(x ∈ \{0, 3, 6, 9\}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.