Bài 89 trang 36 SGK Toán 6 tập 1


Điền dấu "x" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Đề bài

Điền dấu "x" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Câu

Đúng

Sai

a)    Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho \(6\) thì tổng chia hết cho \(6\).

 

 

b)    Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho \(6\) thì tổng không chia hết cho \(6\).

 

 

c)    Nếu tổng của hai số chia hết cho \(5\) và một trong hai số đó chia hết cho \(5\) thì số còn lại chia hết cho \(5\).

 

 

d)    Nếu  hiệu của hai số chia hết cho \(7\) và một trong hai số đó chia hết cho \(7\) thì số còn lại chia hết cho \(7\).

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng: Nếu hai số cùng chia hết cho a thì tổng hai số cũng chia hết cho a và hiệu hai số cũng chia hết cho a.

Lời giải chi tiết

a) Đúng;         

b) Sai;    

VD: Ta thấy \(11;7\) đều không chia hết cho \(6\) nhưng tổng \(11+7=18\) lại chia hết cho \(6\)

c) Đúng. Vì nếu một trong hai số chia hết cho 5 mà số còn lại không chia hết cho 5 thì tổng đó không chia hết cho 5 (theo tính chất 2 SGK Toán 7 trang 35) (trái với đề bài).

d) Đúng. Vì nếu một số chia hết cho 7, số còn lại không chia hết cho 7 thì hiệu của chúng không chia hết cho 7 (theo tính chất 2 SGK Toán 7 trang 35) (trái với đề bài). 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 216 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí