Bài 89 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 85 phiếu

Giải bài 89 trang 36 SGK Toán 6 tập 1. Điền dấu "x" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Đề bài

Điền dấu "x" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Câu

Đúng

Sai

a)    Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho \(6\) thì tổng chia hết cho \(6\).

 

 

 

b)    Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho \(6\) thì tổng không chia hết cho \(6\).

 

 

 

c)    Nếu tổng của hai số chia hết cho \(5\) và một trong hai số đó chia hết cho \(5\) thì số còn lại chia hết cho \(5\).

 

 

 

d)    Nếu  hiệu của hai số chia hết cho \(7\) và một trong hai số đó chia hết cho \(7\) thì số còn lại chia hết cho \(7\).

 

 

 

Lời giải chi tiết

a) Đúng;         

b) Sai;    

VD: \(11+7=18\) 

       \(11;7\) đều không chia hết cho \(6\) nhưng \(18\) lại chia hết cho \(6\)

c) Đúng;           

d) Đúng.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu