Theo bạn, không khí là một chất hay một hỗn hợp ?

Bình chọn:
4.4 trên 19 phiếu

Theo bạn, không khí là một chất hay một hỗn hợp ?

Theo bạn, không khí là một chất hay một hỗn hợp ?

Trả lời:

Không khí là hỗn hợp bởi vì trong không khí có nhiều khí tạo thành như: khí oxi, khí cac-bo-nic, khí ni-tơ,...

Các bài liên quan: - Bài 36: Hỗn hợp

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu