Phân biệt tư bản ngân hàng với tư bản cho vay?


Tư bản ngân hàng có điểm khác biệt căn bản so với tư bản cho vay, thể hiện ở điểm sau dây: - Tư bản cho vay là tư bản tiềm thế, tư bản tài sản, là tư bản không hoạt động.

Tư bản ngân hàng có điểm khác biệt căn bản so với tư bản cho vay, thể hiện ở điểm sau dây:

-     Tư bản cho vay là tư bản tiềm thế, tư bản tài sản, là tư bản không hoạt động. Vì vậy tư bản cho vay không tham gia vào quá trình bình quân hóa tỷ suất lợi nhuận. Lợi tức - thu nhập của tư bản cho vay chỉ là một phần của lợi nhuận bình quân.

Lợi tức vận động theo quy luật tỷ suất lợi tức, có giới hạn tối đa, tối thiểu, nó dược quy dịnh trước và do ý chí của đôi bên, tỷ suất lợi tức lên xuống theo quan hệ cung - cầu của tư bản cho vay. Còn lợi nhuận ngân hàng vận động theo quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân.

-    Tư bản ngân hàng là tư bản chức năng, tư bản hoạt động nên tư bản ngân hàng cũng có tham gia vào quá trình bình quân hóa tỷ suất lợi nhuận. Trong tự do cạnh tranh, lợi nhuận ngân hàng cũng ngang bằng lợi nhuận bình quân.

-   Tư bản cho vay chỉ bao gồm tư bản nhàn rỗi, còn tư bản ngân hàng, ngoài các tư bản nhàn rỗi còn bao gồm các kim loại quý hiếm, các chứng khoán có giá. Nguồn vốn của ngân hàng gồm có: tư bản tiền tệ tự có của ngân hàng; tư bản tiền tệ tự có của các nhà tư bản công, thương nghiệp chưa dùng đến như: quỹ khấu hao., quỹ tích lũy, quỹ dự phòng...; tư bản tiền tệ của các nhà tư bản thực lợi sống bằng lợi tức; những khoản tiền tiết kiệm, dành dụm; những thu nhập tạm thời chưa sử dụng của các tầng lớp dân cư; một phần ngân sách nhà nước tạm thời chưa sử dụng đến.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>> Xem thêm