Lý thuyết: Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư


Sau khi đã nghiên cứu sự chuyển hóa của tiền tệ thặnh tư bản, chúng ta sẽ phân tích quá trình tư bản đề ra giá trị thặng dư như thế nào?

Sau khi đã nghiên cứu sự chuyển hóa của tiền tệ thặnh tư bản, chúng ta sẽ phân tích quá trình tư bản đề ra giá trị thặng dư như thế nào?

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 19 phiếu

>> Xem thêm