Bài 42 : Luyện tập chung


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 48, 49 VBT toán 2 bài 42 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

\(\eqalign{
& 6 + 7 = ..... \cr 
& 7 + 8 = ..... \cr 
& 8 + 9 = ..... \cr} \)                   \(\eqalign{& 17 + 6 = ..... \cr & 28 + 7 = ..... \cr & 39 + 8 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 30 + 4 = ..... \cr 
& 60 + 6 = ..... \cr 
& 8 + 50 = ..... \cr} \)                 \(\eqalign{& 5 + 16 = ..... \cr & 4 + 27 = ..... \cr & 5 + 38 = ..... \cr} \)

Phương pháp giải:

Cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& 6 + 7 = 13 \cr 
& 7 + 8 = 15 \cr 
& 8 + 9 = 17 \cr} \)                       \(\eqalign{& 17 + 6 = 23 \cr & 28 + 7 = 35 \cr & 39 + 8 = 47 \cr} \)

\(\eqalign{
& 30 + 4 = 34 \cr 
& 60 + 6 = 66 \cr 
& 8 + 50 = 58 \cr} \)                      \(\eqalign{& 5 + 16 = 21 \cr & 4 + 27 = 31 \cr & 5 + 38 = 43 \cr} \)

Bài 2

Số?

Phương pháp giải:

Tính tổng các số có trong mỗi hình rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

25

36

62

28

31

8

Số hạng

16

37

19

25

29

88

Tổng

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Cộng các số hạng đã cho rồi điền kết quả vào ô trống thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Số hạng

25

36

62

28

31

8

Số hạng

16

37

19

25

29

88

Tổng

41

73

81

53

60

96

Bài 4

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Lần đầu bán     : 35kg đường

Lần sau bán     : 40kg đường

Cả hai lần bán  :….. kg đường?

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng đường bán trong lần đầu cộng với khối lượng đường bán trong lần thứ hai.

Lời giải chi tiết:

Cả hai lần bán được số ki-lô-gam đường là:

35 + 40 = 75 (kg)

Đáp số: 75kg.

Bài 5

 Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Quả bí cân nặng mấy ki-lô-gam?

 

A. 1kg

B. 2kg

C. 3kg

D. 4kg

Phương pháp giải:

- Tính tổng khối lượng hai quả cân ở đĩa cân bên trái.

- Lấy kết quả vừa tìm được trừ đi 1kg.

Lời giải chi tiết:

Quả bí cân nặng số ki-lô-gam là :

     2kg + 2kg - 1kg = 3(kg).

Chọn C. 3kg

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tự kiểm tra trang 50

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50 VBT toán 2 đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 41 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 VBT toán 2 bài 41 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 40 : Lít

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46, 47 VBT toán 2 bài 40 : Lít tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 39 : Phép cộng có tổng bằng 100

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 VBT toán 2 bài 39 : Phép cộng có tổng bằng 100 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 38 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 VBT toán 2 bài 38 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.