Vở bài tập Toán 2 Chương 2 : Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Bài 39 : Phép cộng có tổng bằng 100


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 VBT toán 2 bài 39 : Phép cộng có tổng bằng 100 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính nhẩm:

\(\eqalign{
& 80 + 20 = ..... \cr 
& 70 + 30 = ...... \cr} \) 

\(\eqalign{& 40 + 60 = ..... \cr & 10 + 90 = ...... \cr} \)

\(\eqalign{
& 50 + 50 = ..... \cr 
& 20 + 80 = ...... \cr} \)

Phương pháp giải:

Cộng các số hàng chục rồi viết thêm một chữ số 0 vào tận cùng kết quả vừa tìm được. 

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& 80 + 20 = 100 \cr 
& 70 + 30 = 100 \cr} \) 

\(\eqalign{& 40 + 60 = 100 \cr & 10 + 90 = 100 \cr} \)

\(\eqalign{
& 50 + 50 = 100 \cr 
& 20 + 80 = 100 \cr} \)

Bài 3

 Một trường tiểu học có 88 học sinh lớp 1, số học sinh lớp 2 nhiều hơn số học sinh lớp 1 là 12 học sinh. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh lớp 2 ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh của khối lớp 1 cộng thêm 12 học sinh.

Lời giải chi tiết:

Trường đó có số học sinh lớp hai là:

88 + 12 = 100 (học sinh)

Đáp số: 100 học sinh.

Bài 4

Số

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Nối hai số có tổng bằng 100 (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Chọn và nối các số có tổng là 100.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay


Gửi bài