Bài 30 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 34, 35 VBT toán 2 bài 30 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

a) Anh                   : 15 tuổi

Em kém anh           : 5 tuổi

Em                         :… tuổi ?

b) Anh                    : 10 tuổi

Anh hơn em             : 5 tuổi

Em                          : …. tuổi ?

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm lời giải ta lấy tuổi anh trừ đi 5 tuổi.

b) Muốn tìm lời giải ta lấy tuổi anh trừ đi 5 tuổi.

Lời giải chi tiết:

a) Em có số tuổi là:

       15 – 5 = 10 (tuổi)

            Đáp số : 10 tuổi.

b) Em có số tuổi là:

      10 - 5 = 5 (tuổi)

            Đáp số : 5 tuổi.

Bài 2

Tòa nhà thứ nhất có 17 tầng, tòa nhà thứ hai có ít hơn toàn nhà thứ nhất 6 tầng. Hỏi tòa nhà thứ hai có bao nhiêu tầng ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Tòa nhà 1                   : 17 tầng

Tòa nhà 2 ít hơn          : 6 tầng

Tòa nhà 2                   : ….tầng ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số tầng của tòa nhà thứ nhất trừ đi 6 tầng.

Lời giải chi tiết:

Tòa nhà thứ hai có số tầng là :

17 – 6 = 11 (tầng)

Đáp số : 11 tầng.

Bài 3

Số

- Trong hình tròn có ….. ngôi sao.

- Ngoài hình tròn có….. ngôi sao.

- Số ngôi sao ở ngoài hình tròn nhiều hơn số ngôi sao ở trong hình tròn là:

…… - …… = ……… (ngôi sao)

- Số ngôi sao ở trong hình tròn ít hơn số ngôi sao ở ngoài hình tròn là:

…… - …… = ……… (ngôi sao)

- Để số ngôi sao ở ngoài hình tròn bằng số ngôi sao ở trong hình tròn , em phải vẽ vào trong hình tròn thêm ….. ngôi sao nữa.

Phương pháp giải:

- Đếm số ngôi sao ở trong và ở ngoài hình tròn.

- Muốn so sánh đại lượng này nhiều hơn hoặc ít hơn đại lượng kia bao nhiêu thì ta lấy số lớn trừ số bé.

- Số ngôi sao cần vẽ thêm bằng số vừa tìm được ở bước trên.

Lời giải chi tiết:

- Trong hình tròn có 6 ngôi sao.

- Ngoài hình tròn có 8 ngôi sao.

- Số ngôi sao ở ngoài hình tròn nhiều hơn số ngôi sao ở trong hình tròn là:

8 – 6 = 2 (ngôi sao)

- Số ngôi sao ở trong hình tròn ít hơn số ngôi sao ở ngoài hình tròn là:

8 – 6 = 2 (ngôi sao)

- Để số ngôi sao ở ngoài hình tròn bằng số ngôi sao ở trong hình tròn, em phải vẽ vào trong hình tròn thêm 2 ngôi sao nữa.

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Số hình tam giác có trong hình bên là:

A.4                       B.6

C.7                       D.8

Phương pháp giải:

- Đếm các hình tam giác đơn.

- Ghép hình, đếm tiếp cho đến hết tất cả các hình tam giác.

Lời giải chi tiết:

Hình trên có các hình tam giác là : 1; 2; 3; 4; 1+2; 2+3; 3+4; 4 +1.

Chọn đáp án D. 8.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu
 • Bài 31 : Ki-lô-gam

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 36 VBT toán 2 bài 31 : Ki-lô-gam tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 32 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 37, 38 VBT toán 2 bài 32 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 33 : 6 cộng với một số : 6 + 5

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 38, 39 VBT toán 2 bài 33 : 6 cộng với một số : 6 + 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 34 : 26 + 5

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 VBT toán 2 bài 34 : 26 + 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 35 : 36 + 15

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 VBT toán 2 bài 35 : 36 + 15 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.