Bài 38 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 VBT toán 2 bài 38 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

\(\eqalign{
& 9 + 8 = ..... \cr 
& 7 + 6 = ..... \cr 
& 5 + 6 = ..... \cr} \)  \(\eqalign{& 2 + 9 = ..... \cr & 4 + 8 = ..... \cr & 9 + 9 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 3 + 8 = ..... \cr 
& 7 + 7 = ..... \cr 
& 5 + 7 = ..... \cr} \)     \(\eqalign{& 8 + 6 = ..... \cr & 4 + 9 = ..... \cr & 9 + 7 = ..... \cr} \)

Phương pháp giải:

Cộng nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& 9 + 8 = 17 \cr 
& 7 + 6 = 13 \cr 
& 5 + 6 = 11 \cr} \)    \(\eqalign{& 2 + 9 = 11 \cr & 4 + 8 = 12 \cr & 9 + 9 = 18 \cr} \)

\(\eqalign{
& 3 + 8 = 11 \cr 
& 7 + 7 = 14 \cr 
& 5 + 7 = 12 \cr} \)   \(\eqalign{& 8 + 6 = 14 \cr & 4 + 9 = 13 \cr & 9 + 7 = 16 \cr} \)

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Mẹ hái được 56 quả cam, chị hái được nhiều hơn mẹ 18 quả. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Mẹ hái được      : 56 quả cam

Chị hái hơn mẹ : 18 quả cam

Chị hái được     :… quả cam ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số quả cam mẹ hái được cộng với 18 quả cam.

Lời giải chi tiết:

Chị hái được số quả cam là:

56 + 18 = 74 (quả)

Đáp số: 74 quả.

Bài 4

 Ghi kết quả tính:

\(\eqalign{
& 8 + 5 + 1 = ..... \cr 
& 8 + 6 = ..... \cr} \)   \(\eqalign{& 5 + 4 + 3 = ..... \cr & 5 + 7 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 6 + 5 + 4 = ..... \cr 
& 6 + 9 = ..... \cr} \)                                   

Phương pháp giải:

 Cộng các số lần lượt từ trái sang phải rồi viết kết quả vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& 8 + 5 + 1 = 14 \cr 
& 8 + 6 = 14 \cr} \)     

\(\eqalign{& 5 + 4 + 3 = 12 \cr & 5 + 7 = 12 \cr} \)

\(\eqalign{
& 6 + 5 + 4 = 15 \cr 
& 6 + 9 = 15 \cr} \)

Bài 5

 Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

 Tìm chữ số thích hợp thỏa mãn điều kiện đề bài để điền vào ô trống. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu
 • Bài 39 : Phép cộng có tổng bằng 100

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 VBT toán 2 bài 39 : Phép cộng có tổng bằng 100 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 40 : Lít

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46, 47 VBT toán 2 bài 40 : Lít tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 41 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 VBT toán 2 bài 41 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 42 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 48, 49 VBT toán 2 bài 42 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 50

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50 VBT toán 2 đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm