Bài 41 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 VBT toán 2 bài 41 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

\(\eqalign{
& 3l + 2l = ..... \cr 
& 26l + 15l = ..... \cr} \) 

\(\eqalign{& 37l - 5l = ..... \cr & 34l - 4l = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 4l + 2l - 3l = ..... \cr 
& 15l - 10l + 5l = ..... \cr} \) 

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính với các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

- Viết thêm kí hiệu của đơn vị lít vào sau kết quả vừa tính được.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& 3l + 2l = 5l \cr 
& 26l + 15l = 41l \cr} \)   

\(\eqalign{& 37l - 5l = 32l \cr & 34l - 4l = 30l \cr} \)

\(\eqalign{
& 4l + 2l - 3l = 3l \cr 
& 15l - 10l + 5l = 10l \cr} \)

Bài 2

Số

Phương pháp giải:

 Tính tổng số lít trong mỗi hình rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Thùng thứ nhất có 15l dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 3l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt :

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít dầu của thùng thứ nhất cộng với 3l.

Lời giải chi tiết:

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

15 + 3 = 18 (l)

Đáp số: 18 lít.

Bài 4

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy số lít của thùng thứ nhất trừ đi 3l.

Lời giải chi tiết:

Thùng thứ hai có số lít là:

18 - 3 = 15 (l)

Đáp số: 15 lít.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 6 phiếu
 • Bài 42 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 48, 49 VBT toán 2 bài 42 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 50

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50 VBT toán 2 đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 40 : Lít

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46, 47 VBT toán 2 bài 40 : Lít tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 39 : Phép cộng có tổng bằng 100

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 VBT toán 2 bài 39 : Phép cộng có tổng bằng 100 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 38 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 VBT toán 2 bài 38 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.