Bài 32 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 37, 38 VBT toán 2 bài 32 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số

Phương pháp giải:

Quan sát hình ảnh, kim của cân đồng hồ chỉ vào số nào thì đó là khối lượng của vật cần tìm.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính:

2kg + 3kg – 4kg = ……………

15kg – 10kg + 5kg = ……………

6kg – 3kg + 5kg = ……………

16kg  + 4kg – 10 kg = ……………

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính với các số rồi viết thêm đơn vị kg vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

2kg + 3kg – 4kg = 1kg

15kg – 10kg + 5kg = 10kg

6kg – 3kg + 5kg = 8kg

16kg  + 4kg – 10 kg = 10kg

Bài 3

Mẹ mua về 25kg gạo tẻ và gạo nếp, trong đó có 20kg gạo tẻ. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Mẹ mua           : 25kg gạo tẻ và nếp

Trong đó có     : 20kg gạo tẻ

Mẹ mua           : … kg gạo nếp ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 25kg trừ đi khối lượng của gạo tẻ.

Lời giải chi tiết:

Mẹ mua về số ki-lô-gam gạo nếp là:

25 – 20 = 5 (kg)

Đáp số: 5 kg.

Bài 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Phương pháp giải:

- Quan sát cân nặng của gói kẹo hoặc gói bánh với quả cân 1kg.
- Đọc các nhận xét, điền Đ hoặc S vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Con ngỗng cân nặng 6kg, con gà nhẹ hơn con ngỗng 4kg. Hỏi con gà cân nặng mấy ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Ngỗng nặng                 : 6kg

Gà nhẹ hơn ngỗng       : 4kg

Gà nặng                       :….kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng của con ngỗng trừ đi 4kg.

Lời giải chi tiết:

Con gà cân nặng số ki-lô-gam là:

6 – 4 = 2 (kg)

Đáp số : 2kg.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu
 • Bài 33 : 6 cộng với một số : 6 + 5

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 38, 39 VBT toán 2 bài 33 : 6 cộng với một số : 6 + 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 34 : 26 + 5

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 VBT toán 2 bài 34 : 26 + 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 35 : 36 + 15

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 VBT toán 2 bài 35 : 36 + 15 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 36 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 41, 42 VBT toán 2 bài 36 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 37 : Bảng cộng

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 43 VBT toán 2 bài 37 : Bảng cộng tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.