Bài 24 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 27, 28 VBT toán 2 bài 24 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Hộp của An có 8 bút chì màu, hộp của Bình có nhiều hơn hộp của An 4 bút chì màu. Hỏi hộp của Bình có bao nhiêu bút chì màu?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

An                                : 8 bút chì

Bình nhiều hơn An         : 4 bút chì

Bình                             : … bút chì ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số bút chì trong hộp của An cộng thêm với 4 bút chì màu.

Lời giải chi tiết:

Hộp của Bình có số bút chì màu là:

8 + 4 = 12 (bút chì)

Đáp số: 12 bút chì.

Bài 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Đội 1                         : 18 người

Đội 2 nhiều hơn đội     : 2 người

Đội 2                          : … người ?

Phương pháp giải:

- Đọc, hiều đề bài.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số người của đội 1 cộng thêm với 2 người nữa. 

Lời giải chi tiết:

Đội 2 có số người là:

18 + 2 = 20 (người)

Đáp số: 20 người.

Bài 3

Đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 3 cm.

a) Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

b) Vẽ đoạn thẳng CD.

Phương pháp giải:

- Độ dài đoạn thẳng CD bằng độ dài đoạn thẳng AB cộng với 3cm.

- Dùng thước kẻ và bút chì, vẽ đoạn thẳng CD theo độ dài vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) Đoạn thẳng CD dài là: 8 + 3 = 11(cm).

b) Vẽ đoạn thẳng CD

 

Bài 4

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

 

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lây số nhãn vở của Mai cộng thêm 3 nhãn vở nữa.

Lời giải chi tiết:

Hồng có số nhãn vở là:

12 + 3 = 15 (nhãn vở)

Đáp số: 15 nhãn vở.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu
 • Bài 25 : 7 cộng với một số : 7 + 5

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 VBT toán 2 bài 25 : 7 cộng với một số : 7 + 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 26 : 47 + 5

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 30 VBT toán 2 bài 26 : 47 + 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 27 : 47 + 25

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 31 VBT toán 2 bài 27 : 47 + 25 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 28 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 VBT toán 2 bài 28 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 29 : Bài toán về ít hơn

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 33, 34 VBT toán 2 bài 29 : Bài toán về ít hơn tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.