Bài 23 : Bài toán về nhiều hơn


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 26, 27 VBT toán 2 bài 23 : Bài toán về nhiều hơn tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Hòa có 6 bút chì màu, Lan có nhiều hơn Hòa 2 bút chì màu. Hỏi Lan có mấy bút chì màu ?

Tóm tắt :

Hòa có                    : ….. bút chì màu

Lan nhiều hơn Hòa   : ….. bút chì màu

Lan có                     : ….. bút chì màu?

Phương pháp giải:

- Điền các số liệu của mỗi bạn vào tóm tắt.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số bút chì màu của Hòa cộng với 2.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Hòa có                       : 6 bút chì màu

Lan nhiều hơn Hòa      : 2 bút chì màu

Lan có                        : ….. bút chì màu ?

Bài giải 

Lan có số bút chì màu là:

6 + 2 = 8 (bút)

Đáp số : 8 bút.

Bài 2

Nam có 12 nhãn vở, Bắc có nhiều hơn Nam 4 nhãn vở. Hỏi Bắc có bao nhiêu nhãn vở ?

Tóm tắt :

Nam có                      : ….. nhãn vở

Bắc nhiều hơn Nam     : ….. nhãn vở

Bắc có                        : ….. nhãn vở ?

Phương pháp giải:

- Đọc đề bài rồi viết các số thích hợp vào tóm tắt.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số nhãn vở của Nam cộng với 4.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :

Nam có                : 12 nhãn vở

Bắc nhiều hơn       : 4 nhãn vở

Bắc có                  : ….. nhãn vở ?

Bài giải

Bắc có số nhãn vở là :

12 + 4 = 16 (nhãn vở)

Đáp số : 16 nhãn vở.

Bài 3

Dũng cao 95 cm, Hồng cao hơn Dũng 4 cm. Hỏi Hồng cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt :

Dũng cao                     : 95 cm

Hồng cao hơn Dũng      : 4 cm

Hồng cao                     : ….. cm ?

Muốn tìm lời giải ta lấy chiều cao của Dũng cộng với 4cm.

Lời giải chi tiết:

 Hồng cao số xăng-ti-mét là:

95 + 4 = 99 (cm)

Đáp số: 99 cm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 8 phiếu
 • Bài 24 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 27, 28 VBT toán 2 bài 24 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 25 : 7 cộng với một số : 7 + 5

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 VBT toán 2 bài 25 : 7 cộng với một số : 7 + 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 26 : 47 + 5

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 30 VBT toán 2 bài 26 : 47 + 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 27 : 47 + 25

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 31 VBT toán 2 bài 27 : 47 + 25 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 28 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 VBT toán 2 bài 28 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.