Bài 11 : Phép cộng có tổng bằng 10


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 14 VBT toán 2 bài 11 : Phép cộng có tổng bằng 10 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Số?

6 + …. = 10      2 + …. = 10

9 + …. = 10      3 + …. = 10

4 + …. = 10      8 + …. = 10

1 + …. = 10      … + 3  = 10

b) Viết (theo mẫu) :

10 = 9 + 1    10 =……   10 = …… 

10 = ……    10 = ……

10 = ……       10 =……   10 = ……

10 = ……    10 = ……

Phương pháp giải:

Nhẩm phép cộng có tổng bằng 10 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 6 + 4  = 10       2 + 8  = 10

    9 + 1  = 10         3 + 7  = 10

    4 + 6  = 10       8 + 2 = 10

    1 + 9 = 10          7 + 3  = 10

b) 10 = 9 + 1         10 = 8 + 2      10 = 7 + 3

    10 = 1 + 9         10 = 2 + 8

   10 = 3 + 7          10 = 6 + 4      10 = 5 + 5

   10 = 4 + 6         10 = 5 + 5

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

 Cộng các số theo hàng dọc rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính nhẩm:

9 + 1 + 2 = …...       6 + 4 + 5 = ……         

5 + 5 + 8 = ……        8 + 2 + 4 = …...

7 + 3 + 1 = ……        4 + 6 + 0 = ……

Phương pháp giải:

Cộng nhẩm các số theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

9 + 1 + 2 = 12       6 + 4 + 5 = 15

5 + 5 + 8 = 18       8 + 2 + 4 = 14

7 + 3 + 1 = 11        4 + 6 + 0 = 10

Bài 4

Số?

Phương pháp giải:

 Khi kim phút chỉ vào số 12, kim giờ chỉ vào số nào thì em đọc giờ của đồng hồ theo số đó.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

 Số?

a) Buổi sáng em thức dậy lúc … giờ.

b) Mỗi ngày em học khoảng … giờ.

Phương pháp giải:

- Nhẩm lại khoảng thời gian em thức dậy hoặc học tập mỗi ngày;

- Đếm số giờ rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Buổi sáng em thức dậy lúc 6 giờ.

b) Mỗi ngày em học khoảng 9 giờ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu
 • Bài 12 : 26 + 4; 36 + 24

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 15 VBT toán 2 bài 12 : 26 + 4; 36 + 24 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 13 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 VBT toán 2 bài 13 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 14 : 9 cộng với một số : 9 + 5

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT toán 2 bài 14 : 9 cộng với một số : 9 + 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 15 : 29 + 5

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18 VBT toán 2 bài 15 : 29 + 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 16: 49 + 25

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 19 VBT toán 2 bài 16: 49 + 25 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.