Vở bài tập Toán 2 Chương 2 : Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Bài 40 : Lít


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46, 47 VBT toán 2 bài 40 : Lít tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đọc, viết (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : Đơn vị lít được viết tắt là l.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính (theo mẫu):

a) \(\eqalign{ & 9l + 5l = 14l\,\,  \cr & 16l + 6l = ....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2l + 2l + 2l = ..... \cr} \)

b) \(\eqalign{ & 17l - 10l = .....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,20l - 10l = .....  \cr & \,6l - 2l - 2l = .... \cr} \)

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính với các số rồi viết thêm kí hiệu của đơn vị lít vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& a)\,\,\,\,9l + 5l = 14l\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,16l + 6l = 22l\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,2l + 2l + 2l = 6l \cr} \)

\(\eqalign{
& b)\,\,\,17l - 10l = 7l\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,20l - 10l = 10l \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,6l - 2l - 2l = 2l \cr} \)

Bài 3

Một cửa hàng lần đầu bán được 16l nước mắm, lần sau bán được 25l nước nắm. Hỏi cả hai lần cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít nước mắm ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Lần đầu : 16l

Lần sau : 25l

Cả hai   : ... l ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít nước mắm bán được trong lần đầu cộng với số lít nước mắm bán được trong lần sau.

Lời giải chi tiết:

Cả hai lần cửa hàng bán được số nước mắm là:

16 + 25 = 41 (l)

Đáp số: 41l.

Bài 4

Viết (theo mẫu):

Phương pháp giải:

- Tìm kết quả phép trừ số lít chất lỏng trong can với số lít đã rót ra xô.

- Viết phép tính theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay


Gửi bài