Bài 40 : Lít


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46, 47 VBT toán 2 bài 40 : Lít tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đọc, viết (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : Đơn vị lít được viết tắt là l.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính (theo mẫu):

a) \(\eqalign{ & 9l + 5l = 14l\,\,  \cr & 16l + 6l = ....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2l + 2l + 2l = ..... \cr} \)

b) \(\eqalign{ & 17l - 10l = .....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,20l - 10l = .....  \cr & \,6l - 2l - 2l = .... \cr} \)

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính với các số rồi viết thêm kí hiệu của đơn vị lít vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& a)\,\,\,\,9l + 5l = 14l\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,16l + 6l = 22l\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,2l + 2l + 2l = 6l \cr} \)

\(\eqalign{
& b)\,\,\,17l - 10l = 7l\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,20l - 10l = 10l \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,6l - 2l - 2l = 2l \cr} \)

Bài 3

Một cửa hàng lần đầu bán được 16l nước mắm, lần sau bán được 25l nước nắm. Hỏi cả hai lần cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít nước mắm ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Lần đầu : 16l

Lần sau : 25l

Cả hai   : ... l ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít nước mắm bán được trong lần đầu cộng với số lít nước mắm bán được trong lần sau.

Lời giải chi tiết:

Cả hai lần cửa hàng bán được số nước mắm là:

16 + 25 = 41 (l)

Đáp số: 41l.

Bài 4

Viết (theo mẫu):

Phương pháp giải:

- Tìm kết quả phép trừ số lít chất lỏng trong can với số lít đã rót ra xô.

- Viết phép tính theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
 • Bài 41 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 VBT toán 2 bài 41 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 42 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 48, 49 VBT toán 2 bài 42 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 50

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50 VBT toán 2 đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 39 : Phép cộng có tổng bằng 100

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 VBT toán 2 bài 39 : Phép cộng có tổng bằng 100 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 38 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 VBT toán 2 bài 38 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.