Giải mục 2 trang 71, 72 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Gọi O là giao điểm của hai đường trung trực ứng với cạnh AB, AC của tam giác ABC (Hình 2). - Hãy so sánh độ dài của ba đoạn thẳng OA, OB, OC - Theo em đường trung trực ứng với cạnh BC có đi qua điểm O hay không?

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 2

Gọi O là giao điểm của hai đường trung trực ứng với cạnh AB, AC của tam giác ABC (Hình 2).

- Hãy so sánh độ dài của ba đoạn thẳng OA, OB, OC

- Theo em đường trung trực ứng với cạnh BC có đi qua điểm O hay không?

Phương pháp giải:

- Ta có thể đo và vẽ thêm đường trung trực của BC để so sánh

Lời giải chi tiết:

- Ta thấy OA = OB = OC

- Trung trực ứng với cạnh BC đi qua O.

Thực hành 2

Gọi O là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác ABC (Hình 4). Hãy dùng compa vẽ đường tròn tâm O bán kính OA và cho biết đường tròn này có đi qua hai điểm B và C hay không.

Phương pháp giải:

- Sử dụng compa và vẽ theo yêu cầu đề bài

Lời giải chi tiết:

Ta thấy đường tròn tâm O bán kính OA đi qua hai điểm B, C

Vận dụng 2

Trên bản đồ qui hoạch một khu dân cư có ba điểm A, B, C (Hình 5). Tìm địa điểm M để xây một trường học sao cho trường học này cách đều ba điểm dân cư đó.

Phương pháp giải:

Ta sử dụng tính chất điểm giao của 3 trung trực cách đều 3 đỉnh của tam giác 

Lời giải chi tiết:

Theo hình 5 ba khu dân cư A, B, C không thẳng hàng nên ta có tam giác ABC

Để trường học ( điểm M ) cách đều A, B, C khi M là giao của 3 đường trung trực của tam giác ABC


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí