Giải mục 1 trang 71 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Cho tam giác ABC, em hãy dùng thước kẻ và compa vẽ đường trung trực xy của cạnh BC.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 1

Cho tam giác ABC, em hãy dùng thước kẻ và compa vẽ đường trung trực xy của cạnh BC.

Phương pháp giải:

- Tìm trung điểm của BC

- Vẽ đường trung trực xy đi qua trung điểm BC vuông góc cới BC

Lời giải chi tiết:

Cách 1: 

Gọi trung điểm BC là M

Ta kẻ xy qua M vuông góc với BC

Cách 2:

Từ B, C vẽ 2 cung tròn có bán kính \(R \ge \dfrac{1}{2}BC \)

2 cung tròn giao nhau tại 2 điểm M, N

Kẻ đường thẳng xy đi qua 2 điểm M, N. Ta được đường trung trực xy đi qua chúng

Thực hành 1

Cho tam giác nhọn ABC có M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Vẽ ba đường trung trực của tam giác ABC.

Phương pháp giải:

- Cách 1 ta có thể dùng compa để vẽ 3 đường trung trực

- Cách 2 ta tìm trung điểm mỗi cạnh rồi vẽ đường trung trực của mỗi cạnh

Lời giải chi tiết:

Vận dụng 1

Vẽ ba đường trung trực của tam giác ABC vuông tại A.

Phương pháp giải:

- Cách 1 dùng compa để vẽ các đường trung trực

- Cách 2 tìm trung điểm các cạnh rồi vẽ trung trực

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí