Giải mục 1 trang 73 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Vẽ tam giác ABC, xác định trung điểm D của cạnh BC và vẽ đoạn thẳng nối hai điểm A và D.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 1

Vẽ tam giác ABC, xác định trung điểm D của cạnh BC và vẽ đoạn thẳng nối hai điểm A và D.

Phương pháp giải:

Vẽ theo yêu cầu đề bài

Lời giải chi tiết:

Thực hành 1

Em hãy viết tiếp các đường trung tuyến còn lại của tam giác ABC (Hình 1).

Phương pháp giải:

- Xác định các trung điểm của các cạnh tam giác và vẽ các đường trung tuyến

Lời giải chi tiết:

Vận dụng 1

a) Vẽ đường trung tuyến DH của tam giác DEF (Hình 2).

b) Vẽ đường trung tuyến MK của tam giác MNP (Hình 3).

c) Vẽ tam giác nhọn IJK và tất cả các đường trung tuyến của nó.

Phương pháp giải:

- Xác định các trung điểm và vẽ các trung tuyến

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí