Lesson 8 - Unit 6. Food - Tiếng Anh 2 - English Discovery


Play the game.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 16

Task 16. Play the game. (Chơi trò chơi)

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn trò chơi:

1. Học sinh Ném một con súc sắc. Nếu mặt súc sắc là số 2 và hỏi

học sinh để nói nó đại diện cho món ăn nào, ví dụ: Xúc xích.

2. Mỗi học sinh chọn một trong các thẻ bữa ăn từ sách. Các học sinh thay phiên nhau ném súc sắc và cố gắng thu thập các thẻ thức ăn. Khi thu thập tấm thẻ nào, họ nói từ tương ứng và đánh dấu vào ô bên cạnh.

3. Học sinh nào đánh dấu vào tất cả các ô trước sẽ thắng trò chơi.

Từ vựng

Từ vựng:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm