Lesson 4 - Unit 5. Animals - Tiếng Anh 2 - English Discovery


Play the game. Ask an answer

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 8

Task 8. Play the game. Ask an answer. (Chơi trò chơi. Hỏi và trả lời)

Example:

A: It’s got two legs.

B: Is it white. Is it a duck?

A: Yes!

Tạm dịch:

A: Nó có hai chân.

B: Nó có màu trắng không. Nó là một con vịt?

A: Vâng!

Phương pháp giải:

Học sinh nhì tranh và miêu tả để bạn đoán con vật đó.

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

1.

A: It’s got 4 legs. It’s black and white.

B: Is it a cow?

A: Yes!

2.

A: It’s green.

B: Is it fat? Is it a frog?

A: Yes!

3.

A: It’s got 4 legs?

B: Is it brown. Is it a dog?

A: No. It’s grey.

B: Is it a cat?

A: Yes!

Tạm dịch:

1.

A: Nó có 4 chân. Nó màu đen và trắng.

B: Nó là một con bò à?

A: Đúng!

2.

A: Nó có màu xanh lá cây.

B: Nó có béo không? Nó là một con ếch ư?

A: Đúng!

3.

A: Nó có 4 chân?

B: Nó có màu nâu không. Nó là một con chó?

A: Không. Nó có màu xám.

B: Nó là một con mèo phải không?

A: Đúng!

Bài 9

Task 9. Listen and say. (Nghe và nói) track 25_CD2

 

Lời giải chi tiết:

The letter c and k make the sound /k/.

c, c, k, k

c, k, c, k, c, k

cats * catch

cats catch *

cats catch mice *

k*

Ken * kangaroo * kitchen

Ken the kangaroo *

Ken the kangaroo is in the kitchen *

cats catch mice *

Ken the kangaroo is in the kitchen *

Tạm dịch:

Chữ c và k tạo thành âm / k /.

c, c, k, k

c, k, c, k, c, k

mèo * bắt

mèo bắt *

mèo bắt chuột *

k *

Ken * chuột túi * bếp

Chuột túi *

Chú chuột túi Ken đang ở trong bếp *

mèo bắt chuột *

Chú chuột túi Ken đang ở trong bếp *

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm