Lesson 2 – Unit 2. My family - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 2 – Unit 2. My family - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 4

4. Listen and chant.

(Nghe và nói.)

 

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

Who’s this?

(Đây là ai?)

He’s my brother.

(Anh ấy là anh trai của tôi.)

Who’s this?

(Đây là ai?)

He’s my granddad.

(Ông ấy là ông ngoại của tôi.)

Who’s this?

(Đây là ai?)

She’s my aunt.

(Cô ấy là dì của tôi.)

Who’s this?

(Đây là ai?)

He’s my cousin.

(Anh ấy là anh họ của tôi.)

This is my family. Hey. Hey.

(Đây là gia đình tôi. Hey. Hey.)

Bài 5

5. Listen and number. Then say.

(Nghe và đánh số. Sau đó nói.)

 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Who’s this? - She’s my cousin.

(Đây là ai vậy? - Cô ấy là em họ của tôi.)

2. Who’s this? - She’s my friend.

(Đây là ai vậy? - Cô ấy là bạn tôi.)

3. Who’s this? - He’s my grandad.

(Đây là ai vậy? - Ông là ông nội của tôi.)

4. Who’s this? - She’s my aunt and he’s my uncle.

(Đây là ai vậy? - Cô ấy là dì của tôi và chú ấy là chú của tôi.)

Lời giải chi tiết:

a. 4

b. 1

c. 3

d. 2

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

>> Xem thêm