Lesson 8 - Unit 5 - SGK Tiếng Anh 2 - English Discovery 2


Circle the odd one out. Then say.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 17

Task 17. Circle the odd one out. Then say. (Khoanh tròn con vật khác loại. Sau đó nói)

Lời giải chi tiết:

1. turkey (It's got two legs.)

2. goat (It's got four legs.)

3. owl (It's awake at night.)

4. hen (It's got two legs.)

5. cow (It's awake in the day.)

Tạm dịch:

1. con gà tây (Nó có hai chân.)

2. con dê (Nó có bốn chân.)

3. con cú (Nó hoạt động vào ban đêm.)

4 con gà mái (Nó có hai chân.)

5. con bò (Nó hoạt động trong ngày.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài