Lesson 4: Speaking – Unit 1. My Toys - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 4: Speaking – Unit 1. My Toys - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 9

9. Say and colour. Then play Bingo.

(Nói và tô màu. Sau đó chơ Bingo.)

Phương pháp giải:

Gợi ý: Học sinh nói và tô màu đồ chơi theo sở thích của cá nhân. Sau đó, dùng bảng này để chơi Bingo cũng bạn bè trong lớp.

- It’s a train. It’s blue.

(Đó là một chiếc tàu hỏa. Nó màu xanh da trời.)

- It’s a boat. It’s green.

(Đó là một chiếc thuyền. Nó màu xanh lá.)

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 10

10. Listen and say.

(Nghe và nói.)

 

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

The letter e makes the sound /e/

(Chữ e tạo thành âm /e/)

The letter o makes the sound /ɒ/

(Chữ o tạo thành âm /ɒ/)

e, e, o, o

e, o, e, o, e, o

e

hen – red – pen

(con gà mái – màu đỏ - cây bút)

A hen with a red pen.

(Một con gà mái với một cây bút màu đỏ.)

o

doll – box – frog

(búp bê - cái hộp - con ếch)

A doll in a box with a frog.

(Một con búp bê trong hộp với một con ếch.)

A hen with a red pen.

(Một con gà mái với một cây bút màu đỏ.)

A doll in a box with a frog.

(Một con búp bê trong hộp với một con ếch.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm