Lesson 5: Story – Unit 2. My family - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 5: Story – Unit 2. My family - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 10

10. Listen to the story. Read.

(Nghe câu chuyện. Đọc.)

 

Lời giải chi tiết:

1. Charlie: Where’s my family?

(Gia đình tớ ở đâu vậy?)

    Rose: Let’s look.

(Hãy nhìn xem.)

2. Rose: Look, it’s your grandad.

(Nhìn này, đó là ông của bạn.)

    Grandad: Hi, Charlie.

(Chào, Charlie.)

3. Rose: Look, it’s your aunt.

(Nhìn kìa, đó là dì của bạn.)

    Charlie: OK. Where’s my mum?

(Được rồi. Vậy mẹ tớ đâu nhỉ?)

4. Charlie: Hi, Mum!

(Chào mẹ!)

   Mum: Hi, Charlie. Hi, Rose. Hi, Ola.

(Chào, Charlie. Chào, Rose. Chào, Ola.)

5. Rose: Look! It’s Uncle Dan!

(Nhìn kìa! Đó là chú Dan!)

    Uncle Dan: Hi, Charlie.

(Xin chào, Charlie.)

6. Rose & Charlie: Hooray!

(Hoan hô!)

Bài 11

11. Act out the story.

(Diễn lại câu chuyện.)

Phương pháp giải:

Học sinh cùng các bạn phân vai và diễn kịch lại câu chuyện

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.