Lesson 5 - Unit 7 - SGK Tiếng Anh 2 - English Discovery 2


Listen to the story. Read

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 10

Task 10. Listen to the story. Read. (Lắng nghe câu chuyện. Đọc) track 25_CD3

 

Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe:

1. Man: Where’s my hat? Have you got my hat?

2.

Woman: I’m wearing trousers. Where’s my dress?

Man: And where’d my hat?!

3.

Rose: Is your dress pink?

Woman: No! My dress is blue!

4.

Ola: Nice dress!

Woman: Oh! Thank you!

Man: Where’s my hat, please?

5.

Man: Ooh! Nice hats!

6.

Man: Thank you. This is for you.

Ola: Thank you!

 

Tạm dịch:

1. Người đàn ông: Mũ của tôi ở đâu? Bạn tìm thấy mũ của tôi chưa?

2.

Người phụ nữ: Tôi đang mặc quần dài. Cái váy của tôi đâu?

Người đàn ông: Và mũ của tôi ở đâu ?!

3.

Rose: Chiếc váy của cô màu hồng phải không?

Người phụ nữ: Không! Chiếc váy của tôi màu xanh lam!

4.

Ola: Đẹp quá!

Người phụ nữ: Ồ! Cảm ơn bạn!

Người đàn ông: Làm ơn, mũ của tôi đâu?

5.

Người đàn ông: Ooh! Những chiếc mũ đẹp quá!

6.

Người đàn ông: Cảm ơn bạn. Cái này dành cho bạn.

Ola: Cảm ơn ạ!

Bài 11

Task 11. Act out the story. (Diễn kịch câu chuyện)

Lời giải chi tiết:

Học sinh cùng bạn phân vai và diễn kịch lại câu chuyện

Loigiaihay.com

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài