Lesson 6: Maths – Unit 1. My Toys - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 6: Maths – Unit 1. My Toys - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 13

13. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

Bài 14

14. Listen and stick. Then say.

(Nghe và dán. Sau đó nói.)

 

Phương pháp giải:

Chú ý: Học sinh cắt dán hình ở cuối sách để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

1. One boat plus one boat equals two boats.

(Một chiếc thuyền cộng với một chiếc thuyền bằng hai chiếc thuyền.)

2. Three balls minus two balls equals one ball.

(Ba quả bóng trừ hai quả bóng bằng một quả bóng.)

3. Two cars plus two cars equals four cars.

(Hai ô tô cộng hai ô tô bằng bốn ô tô.)

Bài 15

15. Draw some sums for a friend.

(Vẽ một vài phép tính cho bạn của mình).

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm