Lesson 7: I can do it! – Unit 4. My face - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 7: I can do it! – Unit 4. My face - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 15

15. Look and write. Then listen and say Emma or Tom.

(Nhìn và viết. Sau đó, lắng nghe và nói Emma hoặc Tom.)

Lời giải chi tiết:

1. hair

2. eyes

3. mouth

4. face

5. ears

6. nose

Bài 16

16. Draw a friend. Then write and say.

(Vẽ một người bạn. Sau đó viết hoặc nói.)

Lời giải chi tiết:

This is John.

(Đây là John.)

He’s got small eyes and short hair.

(Anh ấy có đôi mắt nhỏ và mái tóc ngắn.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm