Lesson 5: Story – Unit 1. My Toys - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 5: Story – Unit 1. My Toys - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 11

11. Listen to the story. Read.

(Nghe câu chuyện. Đọc.) 

 

Lời giải chi tiết:

Bài học:

1. Look at the toys.

(Hãy nhìn vào những món đồ chơi này.)

2. Oh! Oh, no! My kite!

(Ôi! Ôi không! Cánh diều của tôi!)

3. Can we help?

(Chúng tôi có thể giúp gì không?)

4. Good idea, Ola!

(Ý kiến hay đấy, Ola!)

5. This is for the prince. It’s a kite.

(Cái này dành cho hoàng tử. Đó là một con diều.)

6. I love this kite! – Hooray!

(Tôi yêu con diều này! - Hoan hô!)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm