Lesson 3 - Getting Started - SBT Tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start


Giải Lesson 3 - Getting Started SBT tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

A. Circle the correct letters.

(Khoanh tròn các chữ cái đúng.)

Phương pháp giải:

1. kick (đá, sút)

2. juice (nước ép)

3. hop (nhảy lò cò)

4. boy (bé trai)

Lời giải chi tiết:

1. Kk

2. Jj

3. Hh

4. Bb

Quảng cáo
decumar

Bài B

B. Draw lines.

(Vẽ các đường.)


Phương pháp giải:

1. boy (bé trai)

2. food (thức ăn)

3. door (cửa)

4. mouse (chuột)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Listen and tick the box. 

(Nghe và đánh dấu tick vào ô.)Phương pháp giải:

Bài nghe: 

1. /a/ - leaf

2. /f/ - food 

3. /i/ - insect 

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look and write. 

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. mouse (con chuột) 

2. map (bản đồ) 

3. ant (con kiến) 

4. elephant (con voi) 


Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu