Lesson 2 - Unit 6. Around Town - SBT Tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start


Giải Lesson 2 – Unit 6. Around Town SBT tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

A. Trace and draw lines.

(Đồ và vẽ các đường.)

Phương pháp giải:

S – s - sun (mặt trời)

T – t – tiger (con hổ)

Lời giải chi tiết:

Bài B

B. Look and trace.

(Nhìn và đồ.)

Phương pháp giải:

umbrella (cái ô)

rectangle (hình tam giác)

sad (buồn)

teddy bear (gấu bông)

Bài C

C. Listen and () the box.

(Nghe và đánh dấu √ vào ô.)

Phương pháp giải:

1. S – s – sea (biển)

2. U – u – umbrella (cái ô)

3. R – r – rabbit (con thỏ)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look, read, and put a () or a (x).

(Nhìn, đọc và đánh dấu √ hoặc x.)

Lời giải chi tiết:

1. tiger (con hổ)

2. rabbit (con thỏ)

3. uncle (chú, bác)

4. umbrella (cái ô)

5. sun (mặt trời)

6. robot (người máy)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu