Lesson 2 - Unit 3. Numbers - SBT Tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start


Giải Lesson 2 – Unit 3. Numbers SBT tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

A. Circle the correct letters.

(Khoanh tròn chữ cái đúng.)


Phương pháp giải:

Nn – nut (hạt)

Oo – orange (cam)

Lời giải chi tiết:

1. Nn

2. Oo

Bài B

B. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. nut (hạt)

2. octopus (bạch tuộc)

3. pen (bút máy)

4. question (câu hỏi)

Bài C

C. Listen and (√) the box.

(Nghe và đánh dấu √ vào ô.)

Phương pháp giải:

1. O – o – orange (cam)

2. P – p – penguin (chim cánh cụt)

3. Q – q – queen (nữ hoàng)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. nose (mũi)

2. queen (nữ hoàng)

3. orange (quả cam)

4. nine (số 9)

5. penguin (chim cánh cụt)

6. pencil (bút chì)

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu