Lesson 2 – Unit 1. Feelings - SBT Tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start


Giải Lesson 2 – Unit 1. Feelings SBT tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

A. Trace the letters.

(Đồ các chữ cái.)

Bài B

B. Color the correct letters.

(Tô màu vào chữ cái đúng.)

Phương pháp giải:

1. nut (hạt)

2. octopus (bạch tuộc)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

Phương pháp giải:

1. N – n – nine (số 9)

2. O – o – octopus (bạch tuộc)

3. O – o – orange (quả cam)

4. N – n – nut (hạt)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. nose (mũi)

2. octopus (bạch tuộc)

3. orange (quả cam)

4. nut (hạt)

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu