Lesson 2 - Unit 8. Transportation - SBT Tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start


Giải Lesson 2 – Unit 8. Transportation SBT tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

A. Trace the letters.

(Tô các chữ cái.)

Bài B

B. Say the sounds. Color the correct shapes.

(Đọc các âm. Tô màu hình dạng đúng.)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. /ks/ - /ks/ - box

2. /y/ - /y/ - yoghurt

3. /y/ - /y/ - yoyo

4. /ks/ - /ks/ - fox

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. fox (con cáo)

2. yo-yo

3. box (cái hộp)

4. yoghurt (sữa chua)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu