Lesson 2 - Unit 9. Classroom activities - SBT Tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start


Giải Lesson 2 – Unit 9. Classroom activities SBT tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

A. Trace the letters.

(Tô các chữ cái.)

Bài B

B. Look, write and draw lines.

(Nhìn, viết, và vẽ các đường thẳng để nối.)

Phương pháp giải:

1. zoo (sở thú)

2. watch (đồng hồ đeo tay)

3. vest (áo vest)

4. zebra (ngựa vằn)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Listen and circle.

(Nghe và khoanh chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. /z/ - /z/ - zoo

2. /v/ - /v/ - violin

3. /z/ - /z/ - zebra

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn vầ viết.)

Lời giải chi tiết:

1. violin (đàn vi-ô-lông)

2. zoo (sở thú)

3. watch (đồng hồ đeo tay)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu