Lesson 2 - Unit 5. Free time activities - SBT Tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start


Giải Lesson 2 – Unit 5. Free time activities SBT tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

A. Trace the letter.

(Đồ các chữ cái.)

Quảng cáo
decumar

Bài B

B. Say the sounds. Color the correct shapes.

(Nói các âm. Tô màu các hình dạng đúng.)

Phương pháp giải:

teddy bear (gấu bông)

umbrella (cái ô)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

Phương pháp giải:

1. U – u – uncle (chú, bác)

2. T – t – tiger (con hổ)

3. U – u – umbrella (cái ô)

4. T – t – top (cái chóp)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look, read, and put a () or a (x).

(Nhìn, đọc và đánh dấu √ hoặc x.)

Lời giải chi tiết:

1. tiger (con hổ)

2. umbrella (cái ô)

3. two (số 2)

4. uncle (chú, bác)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu