Lesson 2 - Unit 7. Clothes - SBT Tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start


Giải Lesson 2 – Unit 7. Clothes SBT tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

A. Trace the letters.

(Đồ các chữ cái.)

Bài B

 B. Trace and draw lines.

(Đồ và vẽ các đường.)

Phương pháp giải:

vest (áo gi-lê)

watch (đồng hồ đeo tay)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Listen circle.

(Nghe và khoanh tròn.)


Phương pháp giải:

1. W – w – watch (đồng hồ đeo tay)

2. W- w – window (cửa sổ)

3. V – v – violin (đàn vi-ô-lông/vĩ cầm)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. violin (đàn vi-ô-lông/vĩ cầm)

2. vest (áo gi-lê)

3. window (cửa sổ)

4. watch (đồng hồ đeo tay)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu