Lesson 2 - Unit 2. Shapes - SBT Tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start


Giải Lesson 2 – Unit 2. Shapes SBT tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

A. Trace the letters.

(Đồ các chữ cái.)

Bài B

B. Trace and draw lines.

(Đồ và vẽ đường thẳng.)

Phương pháp giải:

queen (nữ hoàng)

pen (bút máy)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

1. P – p – pen (bút máy)

2. P – p – penguin (chim cánh cụt)

3. Q – q – queen (nữ hoàng)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. question (câu hỏi)

2. penguin (chim cánh cụt)

3. queen (nữ hoàng)

4. pen (bút máy)

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu