Lesson 2 - Unit 4. Animals - SBT Tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start


Giải Lesson 2 – Unit 4. Animals SBT tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

A. Trace the letters.

(Đồ các chữ cái.)

Bài B

B. Color the correct letters.

(Tô màu các chữ cái đúng.)


Phương pháp giải:

rabbit (con thỏ)

sun (mặt trời)

sixteen (số 16)

sad (buồn)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

1. S – s – sea (biển)

2. R – r – robot (người máy)

3. S – s – sad (buồn)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. robot (người máy)

2. sun (mặt trời)

3. rabbit (con thỏ)

4. sea (biển)

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu