C. Hoạt động ứng dụng - Bài 76 : Phép trừ phân số (tiếp theo)


Giải Bài 76 : Phép trừ phân số (tiếp theo) phần hoạt động ứng dụng trang 49 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em dành bao nhiêu phần thời gian của một ngày để học, bao nhiêu phần thời gian cho các hoạt động khác?

Phương pháp giải:

Em tự xét xem thời gian mình dành cho các hoạt động là bao nhiêu giờ, sau đó viết kết quả dưới dạng phân số.

Ví dụ : một ngày em ngủ 8 giờ, do đó em đã dành \(\dfrac{8}{{24}} = \dfrac{1}{3}\) thời gian trong một ngày để ngủ (vì 1 ngày = 24 giờ).

Lời giải chi tiết:

Ví dụ mẫu:

Em dành \(\dfrac{1}{3}\) thời gian trong ngày để ngủ.

Em dành \(\dfrac{1}{3}\) thời gian trong ngày để học ở trường.

Em dành \(\dfrac{1}{12}\) thời gian trong ngày để học bài ở nhà.

Em dành \(\dfrac{1}{4}\) thời gian trong ngày để vui chơi và giúp đỡ bố mẹ. 

Câu 2

Bác thợ mộc làm một cái hộp gỗ hết \(\dfrac{3}{2}\) giờ, làm một khay gỗ hết \(\dfrac{2}{3}\) giờ. Hỏi thời gian bác làm cái hộp nhiều hơn làm cái khay là bao lâu ?

Phương pháp giải:

Để tìm thời gian bác làm cái hộp nhiều hơn làm cái khay ta lấy thời gian bác làm một cái hộp gỗ trừ đi thời gian bác làm một khay gỗ.

Lời giải chi tiết:

Thời gian bác thợ mộc làm cái hộp nhiều hơn làm cái khay là:

\(\dfrac{3}{2} - \dfrac{2}{3} = \dfrac{5}{6}\)  (giờ)

        Đáp số: \(\dfrac{5}{6}\) giờ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí