B. Hoạt động thực hành - Bài 76 : Phép trừ phân số (tiếp theo)


Giải Bài 76 : Phép trừ phân số (tiếp theo) phần hoạt động thực hành trang 48 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính (theo mẫu):

\(a)\;\dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{4};\,\,\,\dfrac{4}{5} - \dfrac{1}{3};\,\,\dfrac{5}{3} - \dfrac{3}{2}\)

Mẫu : \(\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{{1 \times 3}}{{4 \times 3}} - \dfrac{{1 \times 4}}{{3 \times 4}}\)\( = \dfrac{9}{{12}} - \dfrac{4}{{12}} = \dfrac{5}{{12}}\)

\(b)\;\dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{4};\,\,\dfrac{7}{6} - \dfrac{2}{3};\,\,\dfrac{5}{4} - \dfrac{3}{8}\)

Mẫu : \(\dfrac{7}{3} - \dfrac{2}{9} = \dfrac{{7 \times 3}}{{3 \times 3}} - \dfrac{2}{9}\)\( = \dfrac{{21}}{9} - \dfrac{2}{9} = \dfrac{{19}}{9}\)


\(c)\;\dfrac{7}{9} - \dfrac{1}{6};\,\,\dfrac{5}{6} - \dfrac{5}{8};\,\,\dfrac{7}{4} - \dfrac{5}{6} \)

Mẫu : \(\dfrac{5}{6} - \dfrac{1}{4} = \dfrac{{5 \times 2}}{{6 \times 2}} - \dfrac{{1 \times 3}}{{4 \times 3}}\)\( = \dfrac{{10}}{{12}} - \dfrac{3}{{12}} = \dfrac{7}{{12}}\)

Phương pháp giải:

- Quan sát kĩ các ví dụ mẫu và làm tương tự.

- Áp dụng cách trừ hai phân số khác mẫu số : Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó. 

Lời giải chi tiết:

\(a)\;{\mkern 1mu} \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{4} = \dfrac{{1 \times 4}}{{3 \times 4}} - \dfrac{{1 \times 3}}{{4 \times 3}} \)\(= \dfrac{4}{{12}} - \dfrac{3}{{12}} = \dfrac{1}{{12}}\)
\({\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \dfrac{4}{5} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{{4 \times 3}}{{5 \times 3}} - \dfrac{{1 \times 5}}{{3 \times 5}}\)\( = \dfrac{{12}}{{15}} - \dfrac{5}{{15}} = \dfrac{7}{{15}}\)
\({\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \dfrac{5}{3} - \dfrac{3}{2} = \dfrac{{5 \times 2}}{{3 \times 2}} - \dfrac{{3 \times 3}}{{2 \times 3}} \)\(= \dfrac{{10}}{6} - \dfrac{9}{6} = \dfrac{1}{6}\)

\(b)\;{\mkern 1mu} \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{4} = \dfrac{{3 \times 2}}{{2 \times 2}} - \dfrac{1}{4} = \dfrac{6}{4} - \dfrac{1}{4} \)\(= \dfrac{5}{4}\)
\({\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \dfrac{7}{6} - \dfrac{2}{3} = \dfrac{7}{6} - \dfrac{{2 \times 2}}{{3 \times 2}} = \dfrac{7}{6} - \dfrac{4}{6} \)\(= \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}\)
\({\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \dfrac{5}{4} - \dfrac{3}{8} = \dfrac{{5 \times 2}}{{4 \times 2}} - \dfrac{3}{8} = \dfrac{{10}}{8} - \dfrac{3}{8} \)\(= \dfrac{7}{8}\)

\(c)\;{\mkern 1mu} \dfrac{7}{9} - \dfrac{1}{6} = \dfrac{{7 \times 2}}{{9 \times 2}} - \dfrac{{1 \times 3}}{{6 \times 3}}\)\( = \dfrac{{14}}{{18}} - \dfrac{3}{{18}} = \dfrac{{11}}{{18}}\)
\({\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \dfrac{5}{6} - \dfrac{5}{8} = \dfrac{{5 \times 4}}{{6 \times 4}} - \dfrac{{5 \times 3}}{{8 \times 3}} \)\(= \dfrac{{20}}{{24}} - \dfrac{{15}}{{24}} = \dfrac{5}{{24}}\)
\({\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \dfrac{7}{4} - \dfrac{5}{6} = \dfrac{{7 \times 3}}{{4 \times 3}} - \dfrac{{5 \times 2}}{{6 \times 2}} \)\(= \dfrac{{21}}{{12}} - \dfrac{{10}}{{12}} = \dfrac{{11}}{{12}}\)

Câu 2

Tính (theo mẫu) : 

Mẫu : \(2 - \dfrac{3}{4} = \dfrac{8}{4} - \dfrac{3}{4} = \dfrac{5}{4}\)

\(a)\,\,4 - \dfrac{3}{2};\,\,\,\,\,\)                   \(b)\,5 - \dfrac{{14}}{3};\,\,\,\,\,\)                    \(c)\,\dfrac{{32}}{9} - 3\)

Phương pháp giải:

- Quan sát kĩ các ví dụ mẫu và làm tương tự.

- Áp dụng cách trừ hai phân số khác mẫu số : Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{a)\;4 - \dfrac{3}{2} = \dfrac{8}{2} - \dfrac{3}{2} = \dfrac{5}{2}}\\
{b)\;5 - \dfrac{{14}}{3} = \dfrac{{15}}{3} - \dfrac{{14}}{3} = \dfrac{1}{3}}\\
{c)\;\dfrac{{32}}{9} - 3 = \dfrac{{32}}{9} - \dfrac{{27}}{9} = \dfrac{5}{9}}
\end{array}\)

Câu 3

Một công viên có \(\dfrac{5}{8}\) diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đó diện tích trồng hoa bằng \(\dfrac{1}{4}\) diện tích công viên. Hỏi diện tích trồng cây xanh bằng bao nhiêu phần diện tích của công viên?

Phương pháp giải:

Muốn tính số phần diện tích trồng cây xanh ta lấy số phần diện tích trồng hoa và cây xanh trừ đi số phần diện tích trồng hoa.

Lời giải chi tiết:

Diện tích trồng cây xanh chiếm số phần diện tích của công viên là: 

          \(\dfrac{5}{8} - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{8}\) (diện tích công viên)

                 Đáp số: \(\dfrac{3}{8}\) diện tích công viên.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 46 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.