C. Hoạt động ứng dụng - Bài 66 : Rút gọn phân số


Giải Bài 66 : Rút gọn phân số phần hoạt động ứng dụng trang 26 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em hãy tìm ba phân số tối giản, 3 phân số chưa tối giản và viết vào vở.

Phương pháp giải:

- Phân số tối giản là phân số có tử số và mãu số không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1, hay phân số tối giản là phân số không thể rút gọn được nữa.

Lời giải chi tiết:

Ba phân số tối giản là : \(\dfrac{2}{3}\,\,;\,\,\dfrac{5}{7}\,\,;\,\,\dfrac{{15}}{{19}}\,\,;\,\,...\)

Ba phân số chưa tối giản là : \(\dfrac{8}{{20}}\,\,;\,\,\,\dfrac{{15}}{{45}}\,\,;\,\,\dfrac{{45}}{{72}}\,\,;\,\,...\)

Câu 2

Rút gọn các phân số chưa tối giản mà em vừa viết.

Phương pháp giải:

Khi rút gọn phân số ta có thể làm như sau :

• Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.

• Chia cả tử số và mẫu số cho số đó.                 

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{8}{{20}} = \dfrac{{8:4}}{{20:4}} = \dfrac{2}{5}\,\,;\)          \(\,\dfrac{{15}}{{45}} = \dfrac{{15:15}}{{45:15}} = \dfrac{1}{3}\,\,;\,\,\)       \(\dfrac{{45}}{{72}}\, = \dfrac{{45:9}}{{72:9}} = \dfrac{5}{8}.\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 13 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí