Giải bài 9 trang 28 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm 300 000 000 đồng vào một ngân hàng theo thể thức kì hạn 1 năm. Hết thời

hạn 1 năm, mẹ bạn Minh nhận được cả vốn lẫn lãi là 321 600 000 đồng. Tính lãi suất ngân hàng theo thể thức gửi tiết kiệm này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Tính số tiền lãi

-Lãi suất ngân hàng =tiền lãi:tiền gốc.100%

Lời giải chi tiết

Số tiền lãi mẹ bạn Minh nhận được là:

\(321{\rm{ }}600{\rm{ }}000 - 300{\rm{ }}000{\rm{ }}000 = 21\,\,600\,\,000\)(đồng)
Lãi suất ngân hàng là:

\(21\,\,600\,\,000:300\,000\,\,000.100\%  = 7,2\% \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm