Giải bài 6 trang 27 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

a)      Tính diện tích hình thang ABCD có các kích thước như hình sau:

b)      Hình thoi MNPQ có diện tích bằng diện tích hình thang ABCD ở câu a, đường chéo MP= \(\frac{{35}}{4}\)m. Tính độ dài NQ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)Diện tích hình thang =(đáy lớn+đáy nhỏ).chiều cao:2

b)Diện tích hình thoi= tích hai đường chéo:2

Lời giải chi tiết

a)      Diện tích hình thang là:

\(\left( {AB + DC} \right).AH:2 = \left( {\frac{{11}}{3} + \frac{{17}}{2}} \right).3:2 = \frac{{73}}{4}\)(cm2)

b)      Ta có diện tích hình thoi MNPQ là \(\frac{{73}}{4}\,c{m^2}\)

Nên ta có:

 \(\begin{array}{ccccc}{S_{MNPQ}} = \frac{{73}}{4} \Rightarrow MP.NQ:2 = \frac{{73}}{4}\\ \Rightarrow \frac{{35}}{4}.NQ:2 = \frac{{73}}{4}\\ \Rightarrow \frac{{35}}{8}.NQ= \frac{{73}}{4} \Rightarrow NQ = \frac{{73}}{4}:\frac{{35}}{8} = \frac{{146}}{{35}}\end{array}\)

Vậy \(NQ = \frac{{146}}{{35}}\)cm.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm