Giải bài 7 trang 36 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Cho đa thức P(x) = x^3 - 4x^2 + 8x - 2. Hãy viết P(x) thành tổng của hai đa thức bậc bốn

Đề bài

Cho đa thức \(P(x) = {x^3} - 4{x^2} + 8x - 2\). Hãy viết P(x) thành tổng của hai đa thức bậc bốn

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta thấy trong đa thức P(x) chưa có hạng tử thức bậc 4 nên ta sẽ thêm đơn thức bậc 4 vào đa thức sao cho kết quả của đa thức là không đổi .

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}P(x) = {x^3} - 4{x^2} + 8x - 2\\ = {x^3} - 4{x^2} + 8x - 2 + {x^4} - {x^4}\\ = {x^4} + {x^3} - 4{x^2} + 8x - 2 - {x^4}\\ = ({x^4} + {x^3} - 4{x^2} + 8x - 2) + ( - {x^4})\end{array}\)

Vậy đa thức P(x) là tổng của hai đa thức bậc 4: \({x^4} + {x^3} - 4{x^2} + 8x - 2\) và \(- {x^4}\)


Bình chọn:
4.6 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí