Giải bài 2 trang 35 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Cho đa thức

Đề bài

Cho đa thức M(x) = \(7{x^3} - 2{x^2} + 8x + 4\)

Tìm đa thức N(x) sao cho M(x) + N(x) =  \(3{x^2} - 2x\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

M(x) + N(x) = P(x) thì N(x) = P(x) – M(x)

Lời giải chi tiết

Vì M(x) + N(x) = \(3{x^2} - 2x\)

Mà M(x) = \(7{x^3} - 2{x^2} + 8x + 4\)

Ta có: N(x) = M(x) + N(x) – M(x)

= \(3{x^2} - 2x - 7{x^3} + 2{x^2} - 8x - 4\)

\( =  - 7{x^3} + 5{x^2} - 10x - 4\)


Bình chọn:
4.6 trên 29 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí