Giải bài 3 trang 36 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Cho đa thức A(y)

Đề bài

Cho đa thức A(y) = \( - 5{y^4} - 4{y^2} + 2y + 7\)

Tìm đa thức B(y) sao cho B(y) – A(y) = \(2{y^3} - 9{y^2} + 4y\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B(y) = B(y) – A(y) + A(y)

Lời giải chi tiết

\(B(y) - A(y) = 2{y^3} - 9{y^2} + 4y\) và \(A(y) =  - 5{y^4} - 4{y^2} + 2y + 7\)

\(\Rightarrow B(y) = B(y) - A(y) + A(y)\)

\(B(y) = \left(2{y^3} - 9{y^2} + 4y\right) + \left(- 5{y^4} - 4{y^2} + 2y + 7\right)\)

\(= 2{y^3} - 9{y^2} + 4y - 5{y^4} - 4{y^2} + 2y + 7\)

\(=  - 5{y^4} + 2{y^3} - 13{y^2} + 6y + 7\)


Bình chọn:
4.7 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí