Bài 6 trang 71 SBT sử 10


Giải bài tập 6 trang 71 sách bài tập Lịch sử 10. Theo em, vì sao trong hơn 1000 năm Bắc thuộc, nhân dân ta vẫn không

Đề bài

Theo em, vì sao trong hơn 1000 năm Bắc thuộc, nhân dân ta vẫn không bị đồng hoá?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và những chuyển biến trong kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam

Lời giải chi tiết

Trong hơn 1000 năm Bắc thuộc, nhân dân ta không bị đồng hoá. Vì:

- Người Việt đã có ý thức về một nền văn hóa của riêng mình và có “ý thức dân tộc” trước khi bị đô hộ. Đó là ý thức hệ, tiếng nói (Việt - Mường), chữ viết và văn hoá riêng. Khi người Hán sang đô hộ còn bị đồng hoá ngược lại.

- Tinh thần dân tộc, kiên quyết đấu tranh của nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của những thủ lĩnh xuất sắc như: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan,... Nhân dân ta liên tục đứng lên đấu tranh lật đổ chính quyền đô hộ, quyết giành độc lập dân tộc.

- Sự bất ổn trong chính sách cai trị và đồng hóa từ phương Bắc. Suốt 1000 năm Bắc thuộc, ở Trung Hoa cũng có nhiều biến động về kinh tế, chính trị, xã hội nên không thể tập trung cho việc đồng hóa người Việt.

- Sự khác biệt về môi trường sinh sống, khí hậu và thời tiết dẫn tới sự đặc thù của sản xuất. Người Hán sang nước ta cũng phải làm việc và sinh sống theo nhân dân ta để thích nghi với thời tiết, khí hậu,...

- Bộ máy cai trị của chính quyền phương Bắc chưa vươn tới làng - xã (ở cấp làng - xã vẫn do người Việt đứng đầu). Làng - xã là nơi khởi nguồn, lưu giữ và phát huy nền văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 20 phiếu
 • Bài 7 trang 71 SBT sử 10

  Giải bài tập 7 trang 71 sách bài tập Lịch sử 10. Vì sao xã hội nước ta thời Bắc thuộc lại có những chuyển biến?

 • Bài 8 trang 71 SBT sử 10

  Giải bài tập 8 trang 71 sách bài tập Lịch sử 10. Tại sao làng xóm của người Việt trở thành nơi xuất phát của các

 • Bài 5 trang 71 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 71 sách bài tập Lịch sử 10. Bằng những kiến thức đã học hãy làm rõ mưu đồ đồng hoá dân tộc

 • Bài 4 trang 70 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 70 sách bài tập Lịch sử 10. Mục đích của chính quyền đô hộ khi thực hiện chính sách độc quyền

 • Bài 3 trang 70 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 70 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền vào bảng sau những thông tin cần thiết để làm rõ những

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí